Viyana Teknik Üniversitesi-TU Wien (TUW), Avrupanın kalbinde büyük bir kültürel zenginliğe sahip kozmopolit bir şehir olan Viyana'dadır. Yaklaşık 200 yıldır eğitim, öğretim ve araştırma merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Teknik Üniversite, Avrupanın en büyük bilimsel ve teknik araştırma merkezi ve en başarılı üniversitelerinden birisidir. Üniversite 276.000 m2 lik brüt bir alanda konuşlanmış ve 9000 oda ile donatılmıştır. 2015 yılında 200 üncü yaşını kutlayan üniversite, Viyana'nın 4. ve 6. bölgelerinde araştırma ve eğitim faaliyetlerine pozitif katkı sağlayacak laboratuvarlar ve  bilim merkezi kurmayı planlamaktadır. Viyananın kalbinde en merkezi konumda bulunan üniversite, Opera House, Aziz Charles Kilisesi, Viyana Flarmoni orkestrası gibi kurumlara çok yakındır.

Mimarlık ve Planlama, Kimya, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojisi, Matematik ve Geoinformation, Makine ve Endüstri Mühendisliği ve Fizik olmak üzere 8-fakülteden (Dekanlık) ve hem araştırma hem de eğitim-öğretim kabiliyetli 55 enstitüden oluşmaktadır. Üniversite Rektör ve 4 Rektör Yardımcısı tarafından yönetilmektedir. Senatosu 26 üyeden oluşur. Üniversite Konseyi ise aynı zamanda denetleme faaliyetlerini de yürüten 7 üyeden oluşmaktadır. 2016-2017 Kış dönemi verilerine göre Viyana Teknik Üniversitesi'nde 9.728'i yabancı öğrenci olmak üzere (%32) toplamda 30.377 öğrenci eğitim görmüştür. 2018 son çeyrek (Kış dönemi) verilerine göre Viyana Teknik Üniversitesi'nde 141 farklı ülkeden toplamda 30.377 öğrenci (21.789 Erkek-8.588 Kız) eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin 20.649'u Avusturya, 1.343'ü Türk  (870 Erkek-473 Kız), 1493'ü Alman vatandaşıdır. (2018 güncel verilerine göre Viyana Teknik Üniversitende aktif Türk öğrenci sayısı 1139’dur) Bu durumda halihazırda Viyana Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören kayıtlı öğrencilerin Avusturya'lılardan sonra büyük çoğunluğunu Türk ve Almanların oluşturduğunu açıkca görebiliyoruz. Eğitim süreleri, lisans 6-dönem, yüksek lisans 4-dönem ve lisans yüksek lisans birleşik bölümlerde ise 9-dönem olarak uygulanmaktadır.

Üniversite yenilikçi olmakla birlikte birçok farklı üniversite, araştırma enstitüleri ve dünyaca ünlü sanayi kuruluşları ile işbirliği içerisindedir. Disiplinler arası işbirliğine büyük önem verilmekte ve desteklenmektedir.2018 Dünya Sıralaması

Üniversite Kimya ana bilim dalında 151-200, Bilgisayar Bilimlerinde 51-100, İnşaat Mühendisliğinde 101-150, Elektrik Mühendisliğinde 51-100, Makine Mühendisliğinde 151-200, Malzeme Biliminde 101-150, Matematikte 51-100, Fizikte 151-200, İstatistikte ise 101-150 bandında kendine yer bulmuştur. Dünya genel sıralamasında ise 182.sırada yer almış çok başarılı bir üniversitedir.

 

 

 

 

VIYANA ÜNIVERSITESI │ VIYANA TEKNIK ÜNIVERSITESI