Viyana Üniversitesi ile Viyana Teknik Üniversitesi'nin tanınırlık, denklik sorunu olup olmadığını mı merak ediyorsunuz? Öncelikle eğitim alacağınız ülkenin yani Avusturya'nın Bologna Süreci-Avrupa Yüksek Öğrenim Alanında olup olmadığını kontrol ediniz. (Avusturya bu oluşumun öncülerinden olup 1999 yılından itibaren organizasyona tam üyedir!) Güncel üye bilgileri için de bu linkten denetiminizi gerçekleştiriniz. Bir sonraki adım ise Bologna Süreci-Avrupa Yüksek Öğrenim Alanında yer alan bir ülkenin ilgili üniversitesinin akreditasyonunun olup olmadığını anlamaktır. Bunun için Avrupa Birliği Ulusal Akademik Tanınma Bilgi Merkezi verilerine bakmamız gerekiyor. Sonra bu linke tıklayarak sağ tarafta yer alan "select a country" bölümünden Avusturya'yı seçiyoruz. Açılan sayfada "Recognised higher education institutions" alt başlığının altında akreditasyonlu üniversitelerin tüm listesini bulabilirsiniz. Aradığınız üniversite eğer bu listede yer alıyorsa; üniversiteniz ilgili ülke yani Avusturya tarafından tamamen akredite edilmiş, onaylanmış ve tanınan bir üniversite demektir. Sonuç olarak bu durum, Bologna Süreci-Avrupa Yüksek Öğrenim Alanında olan bir ülkenin akredite edilmiş ve tanınmış bir üniversitesini işaret etmektedir ki ileride mezuniyetiniz sonrasında denklik ile ilgili problem yaşamayacağınız anlamına da gelmektedir. Yani Viyana Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversitesi, tartışmasız dünyanın  en saygın üniversiteleri arasında yer alan ve kesinlikle YÖK denklikleri olan üniversitelerdir. 

Ayrıca Yükseköğretim Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında alınan ve 01.07.2016 tarihinde açıklanan kararı gereğince; "Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Ranking ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 üniversite içerisine giren  (Viyana Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversitesi gibi) üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, mezuniyet sonrası denklik işlemlerinde ön koşul olarak;

 • 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren, eğitime başlayacakları yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmiş olmalarına,

 • Tıp doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer almalarına,

 • ÖSYS Kılavuzunda yer alan tıp ve hukuk dışındaki diğer alanlarda en az, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almalarına,

 • ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerektiğine,

 • Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için de 2016-YGS'ye girip 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almalarına;

karar verildiği açıklanmıştır.  Yine Yükseköğretim Kurulunun 20.05.2015 tarihli son açıklaması ile;

 • Hazırlık  eğitiminin yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarında alınacak bir eğitimin parçası olduğu,

 • İlgililerin mezuniyetleri sonrasında yapacakları başvurularının değerlendirlimesi esnasında hangi yılda hazırlık eğitimi aldıklarının, başladıklarının belgelenmesinin isteneceği ,

 • Kurumlarla yapılacak resmi yazışmaların yanında kişinin pasaportlarındaki giriş-çıkış bilgilerinin de kullanılacağı,

 • Bu kararların 2015-2016 eğitim yılı öncesini kapsamayacağı, ayrıca belirtilmiştir. 

üm bunlara ilaveten Yükseköğretim Kurulu tarafından yine 29.06.2015 tarihinde yapılan son açıklama ile ;

"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27/5/2015 tarihli toplantısında, ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Ranking ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, aşağıda sayılan muadil belgelerden biri ile kayıt olmaları halinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilebileceğine karar verilmiştir." 

Muadil Belgeler:

 • SAT 1 : En az 1000 puan
 • ACT : En az 21 puan
 • Abitur : En az 4 puan
 • Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12
 • GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70

Viyana Üniversitesi ile Viyana Teknik Üniversitesi'nin her dönemde dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında yer alması ve Türkiye'den öğrenci kabul şartı olarak zaten LYS sonucunda Viyana'da okuyacağı bölümü 4-yıllık olarak aynen Türkiye'de kazanma şartı aramasından bu durum otomatikman Viyana üniversitelerini etkilememiştir. Ancak Viyana Üniversitesi ile Viyana Teknik Üniversitesi'nin ne denli kaliteli ve saygın okullar oldukları ülkemizde YÖK tarafından alınan bu doğru ve yerinde kararla bir daha tescillenmiştir.!


 

 

 

VIYANA ÜNIVERSITESI │ VIYANA TEKNIK ÜNIVERSITESI