Ev Arama

Evler rahatlıkla sayısız emlak portalı üzerinden bulunabilir. Burada Avusturya’nın tamamında ev aramak için hizmet verem internet sitesi seçeneklerini bulabilirsiniz:

“Wohnungbörsen” olarak da bilinen gayrimenkul portallarında kiralar genellikle “Nettomiete” olarak verilir. Nettomiete sadece daireyi kullandığınız için ödenmesi gereken bedeli içerir. Aslında kiracıdan ev sahibine ödenmesi gereken toplam miktar “Bruttomiete” olarak adlandırılan brüt kira, Nettomiete’nin yanındaki diğer maliyetleri –Betriebkosten- (Nebenkosten olarak da ifade edilir.) de içerir. Brüt kiranın içerisinde, örneğin; su giderleri, çöp toplama giderleri ve bina bakımı gibi diğer giderlerde birlikte bulunur

Dikkat Bu nedenle, Warmmiete’nin içinde hangi giderlerin bulunduğunu, her zaman önceden açıklığa kavuşturmak gerekir.

Kira Sözleşmesi

Kiracı ve ev sahibi için yazılı ya da sözlü olarak korunan hakları ve yükümlülükleri kira sözleşmesi temsil eder. . Bir kira sözleşmesinde, hem ev sahibinin ve kiracının isimleri, hem de kiralanan tüm bölümler ( örneğin; garaj, park yeri …. gibi) ve kiralanmış her şey belirtilmelidir. Bunun dışında kira bedeli ( net kira bedeli ve yan giderler) ve geçici kira sözleşmesinde kiralama süresi de belirtilmiş olmalıdır.Bununla birlikte kira sözleşmesini çok az koşulda feshetme imkânı bulunur ve bu nedenle kira sözleşmesine bir evi boşaltma şartı da eklenmesi önerilir.

Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi

Kira sözleşmesi, hem kiracı hem de ev sahibi tarafından feshedilebilir. İki taraf için de evin tahliye edilmesi gereken önceden belirlenmiş, yasal mehil süresi bağlayıcıdır. Normalde kira sözleşmesinde belirtilmediği takdirde, yasal fesih mehil süresi bir aydır. Evi boşaltma tarihi belirli olan sözleşmelerde, sözleşmede belirten son tarih geçerlidir.

Burada, örnek kira sözleşmesi fesih belgesini bulabilirsiniz:www.arbeiterkammer.com

Kayıt Bürosuna Başvuru

Avusturya’da bir daireye taşınan kişi, yetkili kayıt bürosuna kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Bireysel olarak ya da posta yoluyla bu kaydı yaptırmanız imkânınız bulunur. Reşit olmayanlar kişiler, onlardan sorumlu olan velileri tarafından kayıt ettirilir. Başvuru için, ikamet kayıt formu gereklidir. Bu, yetkili kayıt bürosunun internet sitesinden indirilebilir ya da büfelerden temin edilebilir.

İkamet Kayıt Formu İndirme: www.help.gv.at

Telefon, İnternet ve Cep Telefonu

Genellikle telefon ve internet bağlantıları aynı sağlayıcı tarafından yapılmaktadır. Aşağıda bununla ilgili birkaç link bulabilirsiniz:

Elektrik, Gaz ve Merkezi Isıtma

Elektrik, gaz ve merkezi ısıtma için kayıt yaptırırken, enerji sağlayıcısına zamanında başvurun. Avusturya’da enerji piyasası özelleştirildiğinden beri, herkes kendisi için uygun bir elektrik ya da gaz sağlayıcısı seçiminde bulunabilir.

Burada elektrik sağlayıcılarının karşılaştırılmasıyla ilgili bulabilirsiniz:www.durchblicker.at

Burada gaz fiyatları için karşılaştırma yapabilirsiniz:

GIS (Gebühren Info Service – Ücret Bilgi Servisi)

Yayın ücreti tüm yayın cihazları ( Radyo, televizyon, bilgisayar) için ödenir. Ücretler eyaletten eyalete farklılıklar gösterir ve aylık yaklaşık olarak 20 ile 25 Avro arasındadır.

www.gis.at

Çöp Ayırma

Avusturya, dünyada en çok geri dönüşüm oranına sahiptir. Avusturyalıların büyük çoğunluğu evlerinde, çöplerini özenli bir şekilde ayırırlar. Çöp ayırmada bölgesel farklılıklar vardır, belediyeler veya şehir yönetimleri bundan sorumludur. Çöp ayırmada kurallara uyulmaması durumunda uyarı ve para cezası uygulanır.

Kullanılmış kâğıtlar: Bu varillere kâğıtlar, kartonlar, gazeteler, kataloglar, kitaplar ve dergiler atılır.

Camlar: Camlar önce renklerine göre ayrılır. Bunlar beyaz, yeşil ve kahverengi camlar olarak ayrılır. Camların kapakları önceden ayrılmalıdır – kapaklar sarı varillere aittir. Depozitolu şişeler cam konteynerine ait değildir.

Plastik Ambalajlar: Bu varillere, plastik ambalajlar (plastik şişeler, folyolar ve plastikler…) bileşik materyaller (tetrapacklar, kahve paketleri, süt kutuları…), ve şişelerin ya da camların vidalı kapakları koyulur.

Metal Ambalajlar: Buraya, metal ambalajlar ( örneğin; alüminyum folyo, içeceklerin teneke kutuları….) ve küçük parça eski metaller ( Teller, metal pişirme kapları, çivi, iğne ve vidalar). Büyük metal parçalar ( ocaklar, fırınlar, küvetler) geri dönüşüm merkezlerine, eski malzemeleri toplama merkezlerine ya da çöplüklere verilmelidir.

Zararlı maddelerin ayrılarak toplanması: Zararlı maddelerin, uygunsuz şekilde atılarak, çevreye zarar vermesini önlemek için, ayrılarak atılması gereklidir. Piller, aküler, enerji tasarruflu lambalar, ilaçlar, boyalar ve böcek ilaçları bu kategoriye aittir. Bu materyalleri aldığınız yere verebilir ya da belediyelerin sorunlu maddeleri toplama merkezlerine verebilirsiniz.

Biyolojik atıklar biyolojik atık variline: (Federal eyalete bağlı olarak yeşil ya da kahverengi olabilir.) Biyolojik atık variline, sebze ve meyve artıkları, meyve kabukları, kahve artıkları, çay poşetleri, bahçe çöpleri ve kâğıt mutfak havluları atılır.

Diğer her şey, artık çöp variline: Federal eyalete bağlı olarak bunun için siyah ya da yeşil konteynerler mevcuttur. Burada diğer atık maddelerin hepsi toplanabilir, örneğin sakız artığı, küller, sigara izmaritleri, deri maddeler, hijyenik malzemeler, bebek bezleri… gibi.

Burada doğru çöp ayırma ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

 

 

 

VIYANA ÜNIVERSITESI │ VIYANA TEKNIK ÜNIVERSITESI