Viyana Üniversitelerinde 2011-2012 kış döneminden bu yana tüm lisans, öğretmenlik akreditasyon ve diploma programlarında eğtime giriş ve oryantasyon maksatlı oryantasyon dersleri uygulaması getirilmiştir. Bu dönem öğrencilerin üniversitede asli bölümüne başlangıcından önce onlara kendilerini nasıl bir çalışmanın beklediği, kişisel beklentileri konusunda bakış açısı geliştirmeleri ve pozitif anlamda gerçek rehberlik edilmesi maksadıyla uygulamaya konmuştur. Bu periyotda eğitime normal bir şekilde başlanıyor ancak ilk sömestr içerisinde bir veya birkaç sınava katılmak gerekmektedir. Bu sınavlarda başarılı olunması eğitime devam edebilmenin bir ön koşuludur. Eğer bu sınavlarda (veya tekrarlarında) başarılı olunamazsa, üniversitedeki eğitim bloke olur. Ancak Psikoloji, Medya ve İletişim Sistemleri, Spor Bilimleri, Öğretmenlik Akreditasyon programlarından olan Beden Eğitimi Öğretmenliği lisans programları bu uygulamanın dışında tutulmuştur.

AB pasaportu sahibi olmayanlar için Avusturya‘da eğitim görmek biraz karmaşıktır. Yabancılar yasası, yabancı öğrencilerin oturum izni almasını oldukça zorlaştırmaktadır. Avusturya‘daki bir üniversitede eğitime başlama şansı elde edilmesine rağmen, STEOP yabancı öğrenciler için ciddi bir engel oluşturmaktadır: Sınavlarda başarılı olunamaması durumunda oturma izninin iptal edilmesine yol açabilmektedir. Olumsuz sonuçlanan bir STEOP, zorunlu ikamet kaydının silinmesine yol açmakta - ki bu da başlanan eğitime dayanan oturum izninin kaybına neden olmaktadır. Başka bir eğitime kayıt olmak için, önce tekrardan yabancı ülkede bu öğrenim dalında bir üniversiteye yerleştirmeyi belgelemek gerekmektedir. Bunu ispat etmek her zaman mümkün olmasa dahi, böyle bir adım çok fazla organizasyon, zahmet ve zamana mal olmaktadır.

Bu bazı problemleri beraberinde getirir: Oturma izninin geçerliliği sonlanır ve öğrenci sigorta hakkı iptal edilir. Aynı eğitim Avusturya‘da başka bir üniversitede mevcut ise, bu durumda buraya başvurulabilir. Dikkat: Burada da yine katı kabul süreleri geçerlidir! Başvurulacak yeni yüksekokul, üniversite yerleştirme belgesi güncel sömestre ait değilse, kabul etmek zorunda değildir. STEOP‘da başarılı olunamadığında, üniversite temsilciliğinde veya ÖH Federal Temsilciliğinde ÖH yabancı öğrenci şubesine başvurulmalıdır. Tüm engellere rağmen yabancı öğrenciler için birlikte bir çözüm yolu bulunabileceği de unutulmamalıdır.


STEOP

  1. Lisans programına göre değişmekle birlikte 15-30 kredilik dersleri kapsar.
  2. Öğrenciler ilk dönemlerinde eğitime giriş ve oryantasyon periyodu sınavlarını geçmelidirler.
  3. Bu periyot tamamlanmadan öğrenciler lisans programlarına devam edemezler.
  4. 2-sınav uygulaması yapılmaktadır ve sınavlar 2-defa tekrar edilebilir.
  5. Tüm sınav tarihleri, öğrencilerin STEOP periyodunu tamamladıktan sonra bir sonraki yarıyılda öğrenimlerine devam edebilecekleri şekilde ayarlanmaktadır.
  6. Öğretmenlik akreditasyon programlarında, hem STEOP hem de pedagojik formasyon eğitimlerinin sınavlarının başarılarak tamamlanması gereklidir.
  7. Öğrenciler kendilerine ait ayrıntılı STEOP bilgilerine eğitim servis merkezi (SSC) ve (SSS) den ulaşabilirler.

Not: STEOP kitaplarınızı On-Line olarak sipariş edebileceğiniz gibi kampüs içerisindeki "Kuppitsch" ile "Faculta" kitapçılarından temin edebilirsiniz.


 

 

 

VIYANA ÜNIVERSITESI │ VIYANA TEKNIK ÜNIVERSITESİ