ÇALIŞMA AMAÇLI OTURUM

Avusturya‘da kabul görmüş bir üniversitede eğitimini tamamladıktan sonra, oturum izni „kırmızı-beyaz-kırmızı kartı“ talep eden bir öğrenci koşulları (ikamet, geçim, hastalık sigortası vs.) karşılıyor olması şartıyla, oturum izni veren resmi dairelere gerekçeli bir başvuru ile, iş arama amaçlı altı aylık geçerli bir seferlik bir onay alabilir. 

Bu başvuru oturum izni veren daireye ne zaman yapılmalı?

Son verilen oturma izninin geçerlilik süresi bitmeden önce başvuru oturum izni veren daireye ulaşmalıdır. Onayın daha kısa bir geçerlilik süresi ön görülmemiştir. Bu onay istisna olarak „kırmızı-beyaz-kırmızı kart“ (RWR Karte) oturum iznine yurt içinden başvurma hakkı vermektedir.

Dikkat

Bu başvuru geçerlilik süresini aşan bir oturum ve kalma yetkisi vermemektedir. NAG‘ye göre bir oturum müsaadesi anlamına gelmez. Bunun dışında başka eğitim amaçlı oturum iznine başvurmaya da izin vermemektedir! Ayrıca başka Schengen ülkelerine ziyaretine de izin vermemektedir.


KIRMIZI-BEYAZ-KIRMIZI KART (ROT-WEISS-ROT KARTE)

Bu oturum izni, kabul görmüş Avusturya yüksekokulunda, yüksek lisans eğitiminin en az ikinci eğitim bölümünü veya bir mastır eğitimini başarıyla bitirmiş olan kişiler için verilmesi mümkündür. Ayrıca aşağıdaki hususlar yerine getirilmelidir.

  • Çalışma eğitim seviyesine uygun olmalıdır. 
  • Aylık brüt gelir 1.998 Avro (2013) olmalıdır. 
  • Bir iş yerinin var olduğunu gösteren belge

Bu başvuru oturum izni veren daireye ne zaman yapılmalı?

  • Oturum izninin geçerliliği bitmeden önce veya
  • İş arama onayının geçerliliği bitmeden  önce 

Dikkat

Mevcut oturum hakkının bitiminde ülkeden çıkış şarttır. Başvuru formunu Federal İçişleri Bakanlığının ana sayfasında www.bmi.gv.at/niederlassung altında bulunabilir.


Avusturya‘da bilim ve araştırma konularında çalışmak isteniyorsa, altı aylık geçerlilik süresi olan oturum izni D‘ye başvurulmalıdır. Genel ülkeye giriş koşullarının karşılanması ve başvuru sırasında nitelikleri gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvuru ilgili temsilciliğe yapılmalıdır. Vizenin geçerlilik süresi içerisinde bir iş bulunursa, „kırmızı-beyaz-kırmızı kart“ başvurusunda bulunabilinir.


DIĞER KILIT ELEMANLAR İÇIN KIRMIZI-BEYAZ-KIRMIZI KART (ROT-WEISS-ROT KARTE)

İkinci eğitim bölümü veya master eğitimini Avusturya‘da bitirmemiş olan kişiler (örn. Bachelor, Doktora eğitimi) diğer kilit eleman olarak kırmızı-beyaz-kırmızı kartı edinebilir. Burada 30 yaşına kadar brüt gelir 2.220 Avro (2013) ve 30 yaş üstü brüt gelir 2.664 Avro (2013) gösterilmelidir. AMS burada bir yedek eleman kontrolü yapacaktır.

 

 

 

VIYANA ÜNIVERSITESI │ VIYANA TEKNIK ÜNIVERSITESI