Avusturya'da Eğitim

 

Yükseköğrenimin yapıldığı Avusturya üniversiteleri ve sanat kolejleri, aynı zamanda ülkenin eğitim ve araştırma merkezleridir.  Avusturya'da eğitimin amacı, ülkede araştırma kuruluşları ve önemli konularda çalışacak genç bilim adamlarını geleceğe hazırlamak ve mesleki nitelik kazandırmaktır. Bu nedenle Avusturya üniversitelerinde halka açıklık ilkesi benimsenmiştir. Eğitimsel gerekleri yerine getirebilen herkes üniversite, fakülte veya kolejlere girebilirler. Bu ilke, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacını taşımaktadır. Fırsat eşitçiliği sade lafta kalmayıp 1972’den beri üniversitelerde kitap ve diğer eğitim materyalleri parasız olarak öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır.  Ayrıca bazı demokratik kuruluşlar, üniversite ve kolejlere sürekli araştırma olanakları ile bunları derleme ve serbestçe yayınlama olanağı sağlar.

2003 yılına kadar Avusturya üniversitelerinde Diplomstudium, yani lisans ve yüksek lisans programlarının birlikte okutulması geçerliydi. Yeni düzenleme ile birlikte Avusturya kademeli bir şekilde Alman eğitim sistemine geçerek, Avusturya'da eğitim sistemi lisans ve yüksek lisansı birbirinden ayırmıştır. Öğrenci üç yıllık üniversite eğitimini, Bakkalaureatsstudium, tamamladıktan sonra lisans derecesine, Bakkalaureata, sahip olabilir. Ülkemizde olduğunun aksine Avusturya’da üniversite bitiren herkes istediği zaman yüksek lisansa, Magisterstudium, başvurup iki yıllık eğitimin ardından master/yüksek lisans derecesi, magister, unvanını alabildikleri gibi doktora eğitimlerine başlayabilir. Her ne kadar eğitim sistemi Türkiye’deki gibi uygulanmaya çalışılsa da iki yıllık yüksekokul programlarının Avusturya’da karşılığı bulunmamaktadır. Avusturya üniversitelerinde eğitim dili Almanca olduğu için yabancı öğrenciler Almanca yeterlilik sınavını geçmek zorundadırlar. Bu sınava hazırlık amacıyla üniversiteler özel kurslar sunmaktadırlar.  Hiç Almanca bilmeyen bir öğrenci bu kurslara ortalama üç dönem devam eder ve sene bitiminde öğrenimine Almanca devam edebilecek derecede bir dil yetkinliğine kavuşur.

Yüksek eğitim kalitesi, öğrencilere sunduğu akademik çalışma ortamı ve geniş imkânlarıyla Avusturya Üniversiteleri dünyada kalitesini ispatlamıştır. Tüm dünya ülkeleri tarafından tanınan Avusturya Devlet Üniversiteleri YÖK tarafından da tanınmakta olup, diploma denkliği sorunsuz verilmektedir. Üniversiteyi Avusturya’da bitirdiğiniz takdirde herhangi bir sınav engeli olmadan Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine doğrudan geçiş imkânı mevcuttur. Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra çalışıp para kazanması devlet tarafından yasaklanmıştır. Ancak Avusturya'da bir öğrencinin öğrenimi esnasında 01.01.2003 tarihli resmi karar ile aylık 600 Euro maaşla sigortalı çalışma hakkı vardır. Bir yarıyıl okuduktan sonra Üniversiteler arası öğrenci değişimini öngören ERASMUS/SOKRATES programlarıyla Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde iki döneme kadar ücretsiz üniversite eğitimi alma olanağınız da vardır. Avusturya'daki yabancı öğrenciler dönemlik üniversiteye sadece 745,92 € (Öğrenci Birliği ücreti dahil) harç ödemektedirler. Bazı üniversiteler ise başarılı öğrencilere ödediği  harç ücretinin yarısını geri iade etmektedir. Bu yönüyle de Avusturya Üniversiteleri dünyanın en düşük ücretli üniversiteleri arasındadır. Avusturya Üniversitelerinde kabul şartı olarak yabancı dil bilme zorunluluğu yoktur. Viyana Üniversitesi kendi bünyesinde dil eğitimi vermektedir. Üniversite bünyesindeki dil eğitiminin güncel sömestr fiyatı 1160 €'dur. Viyana Üniversiteleri Almanca ve İngilizce ile en az 2 yabancı dili öğrenebileceğiniz çok dilli ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrencileri ile çok kültürlü bir ortam sunar. Avusturya Üniversitelerinin öğrencilere sundukları bilgisayar ve internet ortamı, çok sayıdaki zengin donanımlı kütüphaneleri, akademik çalışmayı teşvik eden rahat ve bilimsel ortamıyla eğitiminize sağlayacağı katkı ve avantaj tartışılmazdır. Avusturya'daki tüm öğrencilerin resmi temsilcisi "Avusturya Ulusal Öğrenci Birliği" dir. Öğrencilerin hemen hemen her sorunu ile ilgilenen yasal statüde bir birlik-sendikadır. ("Österreichische HochschülerInnenschaft") Avusturya yüksek yaşam kalitesine sahip ülkelerin ön sıralarında gelmektedir. Hayat kalitesi yüksek, ulaşım problemini çözmüş, alt yapısı sağlam ve çoğu Avrupa ülkelerine göre suç oranları daha düşüktür. Başkent Viyana 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 dönemlerinde yaşam kalitesi sıralamasında Avrupa ve Dünya 1.si olmuştur. Ayrıca yine aynı dönemlerde dünyanın en iyi öğrenci şehirleri sıralamasında 1 ve 2. sıraları almıştır. İkinci büyük şehri olan Graz ise Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir. Avusturya'nın muhteşem doğal güzelliklere sahip olmasının  yanı sıra kültür ve sanattaki renklilik öğrencilerin hayatına renk katmaktadır. 

 


VIYANA ÜNIVERSITESI │ VIYANA TEKNIK ÜNIVERSITESI